18
januari
2022
|
16:40
Europe/Amsterdam

2022: verder in de geest van Desmond Tutu

tutu_2_0

 

Als eerste wensen we u een gelukkig 2022! Op de drempel van het oude jaar nemen we  bedroefd afscheid van aartsbisschop Desmond Tutu, een inspiratiebron en vriend van Eosta. Behalve vredesstichter en Nobelprijswinnaar was Tutu ook een groot pleitbezorger van milieubescherming en duurzame landbouw. In 2014 nam Tutu een “Soilmate” in ontvangst uit handen van Volkert Engelsman, in het kader van de Eosta-campagne Save Our Soils, die zich inzette voor het behoud van bodems.

Eosta werkte samen met o.a. het Desmond Tutu Peace Centre in Kaapstad aan projecten in townships als Langa, Nyanga en Ocean View.  De Zuid-Afrikaanse rapper Earl Mentor, in zijn jeugd bendeleider, zette met steun van Eosta een community center op en is nu directeur van PeaceJam South Africa  en een van de leiders van het Desmond Tutu youth center.  Daarnaast heeft Eosta grote composteringsprojecten in Zuid-Afrika geïnitieerd en helpt het Zuid-Afrikaanse fruittelers omschakelen naar biologische landbouw. 

In 2022 zal Eosta het gedachtengoed van Tutu verder uitdragen: bouwen aan een duurzame en harmonieuze samenleving met een duurzame voedselvoorziening. In Zuid-Afrika belooft het een prachtig druivenjaar te worden. Daarnaast verheugen we ons op producten van nieuwe omschakelaars en leveranciers. Zo zijn de eerste biologische druiven (met pit) uit Peru gearriveerd, van de variëteit Red Globe. Meer daarover lees je hier: https://newsroom.eosta.com/en/organic-grapes-from-south-africa-and-peru/preview/7a7696238ad1a82e0d2a4a161e4ecc452edcf123

“Do your little bit of good where you are; it’s those little bits of good put together that overwhelm the world” – Desmond Tutu