12
mei
2022
|
15:47
Europe/Amsterdam

Duurzaamheids Bloem

Newsletter (2)

 

De Duurzaamheidsbloem is een methode om de duurzaamheidsimpact van een organisatie of productieproces te Meten, Managen, Marketen en Monetariseren. Het gaat hierbij om de impact op natuurlijk en sociaal kapitaal. De Duurzaamheidsbloem kan worden ingezet om de duurzame ontwikkeling van een organisatie door te tijd heen te monitoren. Eosta zet de Duurzaamheidsbloem in om de duurzaamheidsprestaties van haar telers te meten en communiceren. 

Elk van de zeven bloembladen geeft een belangrijk aspect van de totale ecologische en sociale impact weer: vier voor natuurlijk kapitaal, drie voor sociaal kapitaal. Voor elk bloemblad is een serie indicatoren ontwikkeld, die zijn gebaseerd op de GRI-richtlijnen. De prestaties worden zowel kwalitatief als kwantitatief vastgelegd. Zo wijst de bloem  de weg naar een duurzaam voedselsysteem en een groene economie - where ecology meets economy.

Eosta zet de Duurzaamheidsbloem in als communicatietool, omdat we ervan overtuigd zijn dat er geen duurzaamheid mogelijk is zonder transparantie. Op rug van anonimiteit surft altijd uitbuiting mee. Transparantie zorgt ervoor dat onverschilligheid plaatsmaakt voor solidariteit.

De Duurzaamheidsbloem is in 2009 ontwikkeld door de International Association & Partnership for Ecology and Trade (alias de Belbeis Desert Club), een internationale groep van pioniers en vernieuwers in de biologische beweging. Deze groep bestaat onder meer uit de oprichters en leiders van Eosta, Sekem, Alnatura, Lebensbaum, Rapunzel, Fibl, IFOAM, Soil & More en de Britse Soil Association. Ze wilden ecologische en sociale waarden verenigen in één elegant model. 

Voor meer informatie over de duurzaamheidsbloem, zie onze website.