12
mei
2022
|
08:57
Europe/Amsterdam

Duurzaamheidsbloem: Biodiversiteit

Newsletter (8)

 

De duurzaamheidsbloem is een kader om de duurzaamheidseffecten van een organisatie of productieproces te monitoren, te beheren, te vermarkten en te monetariseren. Dit omvat de impact op zowel natuurlijk als sociaal kapitaal. De Bloem kan worden gebruikt om de duurzame ontwikkeling van een organisatie in de tijd te monitoren. Eosta gebruikt de Bloem om de duurzaamheidsprestaties van haar telers te beoordelen en te communiceren. Deze keer belichten we het bloemblaadje biodiversiteit.

Klimaatverandering is een van de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit, en het verlies aan biodiversiteit als gevolg van ontbossing kan de klimaatverandering nog verder verergeren.

Biodiversiteit, d.w.z. het aantal soorten planten, dieren en micro-organismen (en hun interactie), is van cruciaal belang voor een gezond en productief ecosysteem. Gezonde habitats bestaan uit talrijke soorten, wat de bestuiving verbetert, bodemerosie vermindert, werkt als een natuurlijke plaagverdelger en mest in weilanden afbreekt.

Bovendien leidt een grote biodiversiteit tot een actiever bodemleven en kan een gezond ecosysteem zich beter aanpassen aan veranderingen in het milieu. Daarom kan goed bosbeheer verdere klimaatverandering helpen voorkomen.

Voor meer informatie over de duurzaamheidsbloem, zie onze website.