16
februari
2017
|
10:12
Europe/Amsterdam

Eosta komt met True Cost cijfers voor gezondheidsaspecten van biologisch fruit

Waddinxveen, 16 februari 2017 - Eosta, specialist in biologische groente en fruit, maakt vandaag tezamen met EY (voorheen Ernst & Young) en andere projectpartners de eerste resultaten bekend van een pilotproject waarin de verborgen kosten van voedselproductie worden berekend, van specifieke producten tot aan de winst- en verliesrekening van Eosta zelf. De eerste resultaten laten duidelijk lagere maatschappelijke kosten zien voor biologisch fruit, niet alleen op ecologische aspecten, maar nu ook voor de gezondheid van consumenten.

Met input uit nieuwe onderzoeken komt de pilot ‘True Cost Accounting for Food, Farming en Finance’ uit op aanzienlijke kostenvoordelen met betrekking tot de gezondheid van consumenten, voor biologische appels, ananas, peren, citrus en bananen, als gevolg van de impact van pesticidenresiduen. Voor biologische appels is het verschil het grootst: € 0,14 per kilo maatschappelijk voordeel ten opzichte van gangbare appels. De eerdere True Cost berekeningen aan producten van Eosta gingen alleen over ecologische aspecten: bodem, klimaat en water. Wanneer we die bedragen optellen bij de nieuwe cijfers, komt het voordeel van biologische appels ten opzichte van gangbare appels op € 0,20 per kilo.

Eosta zal de tussentijdse resultaten bekendmaken en toelichten samen met EY, IFOAM en ander betrokkenen op de biologische handelsbeurs Biofach 2017 in Neurenberg, Duitsland op 16 februari. Er zijn twee seminars gepland over het thema True Cost, waarbij ook twee voormalige Duitse ministers (Renate Künast en Klaus Töpfer) zullen spreken.

Op chemie gebaseerde landbouw – van monoculturen tot grootschalige gebruik van pesticiden – heeft geleid tot uitputting van natuurlijk kapitaal en schade aan sociaal kapitaal, dat wil zeggen het welzijn van gemeenschappen. De wereldvoedselorganisatie FAO heeft de negatieve impact van de voedselproductie op natuurlijk en sociaal kapitaal becijferd op ongeveer €5 biljoen per jaar (d.w.z. 5000 miljard). Deze impact is echter niet terug te vinden in de balansen van bedrijven of in het Nationaal Product.

Eosta heeft daarom samen met EY, Triodos Bank en andere partners de uitdaging aangenomen om mee te doen aan de pilot ‘True Cost Accounting in Finance, Food and Farming’. Het uiteindelijke doel van de pilot is om tot een True Cost balans en winst-en-verliesrekening te komen. Soil & More berekent de voetafdrukken waarop de kostenberekeningen worden gebaseerd. De pilot is een vervolg op de lancering van Eosta’s True Cost of Food2 campagne in 2016, die consumenten bewust wil maken van de verborgen kosten van voedselproductie, met als conclusie dat biologische producten niet te duur zijn, maar gangbare te goedkoop.

Volkert Engelsman, CEO van Eosta, zegt: “Dankzij het geweldige werk van VN-organisaties als de FAO, maar ook de WHO, UNEP en UNDP, hebben we nu toegang tot rekenmodellen die ons niet alleen helpen om de impact van voedselproductie op de bodemvruchtbaarheid, klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit en sociale structuren te kwantificeren, maar er ook bedragen aan te koppelen.

“We hebben dit werk al gedaan op het niveau van telers en producten, we willen nu verder gaan en de True Cost gegevens doorvoeren tot in de balans en de winst- en-verliesrekening. Dat betekent dat we als bedrijf niet alleen rapporteren aan de financiële stakeholders, maar ook aan de natuurlijke en sociale stakeholders.”

“Als MKB-bedrijf kunnen we ons sneller bewegen dan een beursgenoteerde multinational, maar we willen dit niet als eenling doen. Onze wens is juist dat het wordt opgeschaald. Daarom doen we de pilot in het framework van het Natural Capital Protocol3. Het doel is dat de pilot een praktisch dashboard oplevert waarmee bedrijven in de voedingssector in de toekomst hun impact kunnen meten en berekenen.”

De eerste resultaten van de TCA-FFF pilot worden gepresenteerd van 10-11.30 uur op 16 februari op Biofach 2017, Neurenberg Exhibition Centre, Duitsland. Om 16 uur vindt een tweede presentatie over True Cost Accounting plaats die kijkt naar beleid en politiek.

10 –11.30 AM, Shanghai, NCC Ost: True Cost Accounting in finance, food and farming. How the concept can work in practice. https://www.biofach.de/en/events/vortrag/true-cost-accounting-in-finance-food-and-farming-how-the-concept-can-work-in-practice/571572

16 - 17.30 PM, Shanghai, NCC Ost: True Cost Accounting - from the perspective of policies and politics. https://www.biofach.de/en/events/vortrag/true-cost-accounting---from-the-perspective-of-policies-and-politics/571574

Noten:

2. De True Cost of Food campagne van Eosta / Nature & More wil consumenten inlichten over de werkelijke kosten van de productie van groente en fruit, samen met deelnemende retailers en natuurvoedingswinkels in Europa. Voor meer details, zie ook: http://www.eosta.com/en/content/true-cost-food-now-stores-all-over-europe

3. De Natural Capital Coalition (NCC) werd opgericht in 2012 met het doel bedrijven te helpen natuurlijk kapitaal in stand te houden of te verbeteren. Deelnemers zijn o.a. Whole Foods, EY, FAO en de World Business Council for Sustainable Development waarin bedrijven als Nestlé, Unilever, Heinz en Cargill vertegenwoordigd zijn. In 2016 werd het National Capital Protocol gepubliceerd, een protocol voor True Cost Accounting op het gebied van natuurlijk kapitaal.