06
april
2021
|
17:43
Europe/Amsterdam

Eosta pleit met zware coalitie voor radicaal nieuw Nederlands landbouwbeleid

soil 2

Serieuze financiële maatregelen nodig om dilemma’s te doorbreken

Eosta heeft samen met een zware coalitie van bedrijven, natuurorganisaties, wetenschappers, boeren en bestuurders een advies opgesteld aan het nieuwe kabinet om de verstikkende dilemma’s rond ruimtegebrek en de rol van het platteland te doorbreken. De brief, “Regie op ruimte”, bevat zeven aanbevelingen voor de strijd om ruimte en stikstof die in Nederland gevoerd wordt. Volkert Engelsman, oprichter van Eosta, is een van de mede-opstellers.

“Regie op ruimte” bepleit een nationaal akkoord over de landbouw voor de komende twintig jaar, met een aanzienlijk budget van € 1,5 – 2 miljard euro per jaar. Dit is nodig om het beleid en het hele systeem van subsidies en belastingen rond de inrichting van het Nederlandse platteland grondig te herzien. Met de nadruk op grond. De landbouw moet worden beloond en afgerekend op maatschappelijke en ecologische doelen. Opvallend punt: het inkrimpen van de veestapel is in het plan geen expliciet doel, maar wordt gezien als eindresultaat van een ontwikkeling waarbij boeren nieuwe verdienmodellen krijgen.

Volkert Engelsman, algemeen directeur van Eosta, is een van de mede-opstellers van de brief, die aansluit op het pleidooi dat Engelsman eerder dit jaar in Het Financieele Dagblad aan Frans Timmersmans en de Europese Commissie richtte. Daarin pleitte hij voor ingrijpende fiscale maatregelen om het landbouwbeleid van de Green Deal te kunnen realiseren.

Concrete aanbevelingen

De brief "Regie op ruimte" doet zeven aanbevelingen om de problematiek rond klimaat, stikstof, biodiversiteit en duurzame voedselproductie aan te pakken op een manier die voor boeren lonend is. Een gezonde bodem en biodiversiteit moeten het uitgangspunt zijn voor het gebruik en beheer van grond. 

 1. Zorg voor een Nationaal Akkoord met wettelijk vastgelegde doelen voor klimaat, biodiversiteit, stikstof, bodemgezondheid en landschap, dat aansluit bij de EU Green Deal.
 2. Beloon en reken de landbouw voortan af op basis van deze maatschappelijk doelen, in plaats van maximale productie. Veel uitvoeringsmaatregelen kunnen dan worden afgeschaft.
 3. Neem bodemgezondheid, biodiversiteit, water en landschap als leidende uitgangspunten voor de landelijke indrichting.
 4. Kies voor een gebiedsgerichte aanpak en burgerparticipatie zoals de G1000 Landbouw.
 5. Introduceer een stikstoffonds, een grondbank en een krediet- en garantieregeling. Zorg voor fiscale bonus / malus maatregelen om verduurzaming van de productie en consumptie aantrekkelijk te maken.
 6. Stel tot dit doel een Minister aan, een Landschapscommissaris (naar analogie van de Deltacommissaris), een uitvoeringsorganisatie.
 7. Koppel er een aanzienlijk budget aan voor langere tijd (€ 1,5 – 2 miljard euro per jaar).

Ondertekenaars

Behalve door Volkert Engelsman, CEO Eosta BV / Nature & More, werd de brief ook getekend door:

 • Willem Lageweg, directeur Transitiecoalitie Voedsel
 • Cees Veerman, oud-minister en boer
 • Louise Vet, hoogleraar ecologie WUR en voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel
 • Ilse Geijzendorffer, directeur Louis Bolk Instituut
 • Michaël Wilde, directeur Bionext | Ketenorganisatie
 • Willem Ferwerda, CEO Commonland
 • Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten
 • Herman Wijffels, voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER)
 • Peter Blom, CEO Triodos Bank
 • Rabobank, FrieslandCampina e.v.a.

Zie ook dit artikel in Volkskrant.

Meer informatie over “Regie op ruimte”: https://transitiecoalitievoedsel.nl/regie-op-ruimte