01
maart
2018
|
11:04
Europe/Amsterdam

Eosta steunt de nationale week zonder vlees

Van 5 tot en met 11 maart a.s. vindt de eerste editie van de nationale week zonder vlees plaats. Het doel van de campagne – consumenten op een concrete manier aansporen om zorgzaam met onze planeet om te gaan – ligt in lijn met de duurzaamheidsbeleid van Eosta. Het initiatief van Isabel Boerdam, alias de Hippe Vegetariër, om een week vegetarisch te eten juicht Eosta dan ook toe.

Samen met het gebruik van pesticiden en kunstmest is de hoge vleescomsumptie het grootste obstakel in de verduurzaming van de voedselketen. “De chemie vervuilt en de vleesproductie overvraagt de planeet,” vat Volkert Engelsman, directeur van Eosta, het probleem samen. “Om de enorme veestapel te kunnen voeden, wordt 70% van het huidige landbouwareaal gebruikt voor de teelt van veevoer. Het gras en de soja en maïs worden bovendien in monoculturen geteeld, waardoor de vee-industrie tevens grootverbruiker is van chemische middelen en zoetwater. Daar bovenop komt het mestoverschot en de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Alles bij elkaar heeft de vee-industrie catastrofale gevolgen voor klimaat, bodem, biodiversiteit, water, economie en samenleving.”

De echte prijs voor voeding

Het stukje vlees – en het andere eten – op je bord is dus onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onze leefomgeving. “De oplossing voor een leefbare planeet begint dan ook bij onszelf,” aldus Engelsman. “Als consument hebben wij de macht om die verandering teweeg te brengen met onze dagelijkse boodschappen. Daarbij pleit ik ervoor dat we de echte prijs voor voeding gaan betalen, inclusief de verborgen kosten voor klimaat en milieu. Onze recente pilot voor True Cost Accounting bevestigt dat een echte prijs voor klimaat- en milieuvriendelijk producten een gelijk speelveld creëert en daarmee een impuls geeft aan een circulaire – oftewel onuitputtelijke – economie.”

Volgende generatie

Engelsman hecht veel waarde aan de keuzevrijheid van de consument en vindt dat ieder voor zich moet bepalen hoeveel vlees hij of zij nodig heeft: “Het gaat mij erom dat mensen zich bewust worden dat hun eetpatroon vandaag bepaalt hoe de wereld van morgen eruitziet. Als wij de volgende generatie nog recht in de ogen willen kijken is het uiterst belangrijk dat wij nu de verantwoording nemen voor de schade die wij onze planeet toedoen. Minder vlees en biologisch eten zijn twee relatief makkelijke oplossingen waarin iedereen een steentje kan bijdragen. Het landelijke initiatief om een week geen vlees te eten juich ik dan ook toe. Door een oude gewoonte te doorbreken, maak je de weg vrij voor vernieuwing.”