16
maart
2023
|
16:33
Europe/Amsterdam

Honderdzeventig verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen in milieu, dieren en mensen

Newsletter - 2023-03-16T153020.709

170 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen in milieu, dieren en mensen in Nederland

In het Europese project SPRINT, gefinancierd door de Europese Commissie, wordt op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het milieu, dieren en mensen. De tussentijdse resultaten laten zien dat bijna overal een mengsel van resten van bestrijdingsmiddelen in de omgeving, maar ook in dieren en mensen terug te vinden zijn. Het vervolg van het onderzoek moet uitwijzen wat de effecten van deze mengsels van stoffen zijn op de gezondheid.

In de afgelopen twee jaar is gekeken naar welke resten van bestrijdingsmiddelen in welke hoeveelheid terug te vinden zijn in het milieu, in dieren en in mensen. In 10 verschillende Europese landen en in Argentinië hebben SPRINT-onderzoekers monsters genomen van de bodem, oppervlaktewater, sediment, huisstof en lucht. Ook is er bij meer dan 700 mensen bloed afgenomen en is de ontlasting en urine onderzocht. De monsters zijn getest op 207 verschillende bestrijdingsmiddelen, waarvan er 151 zijn toegestaan op de markt en 56 zijn afgekeurd. Resten hiervan kunnen echter na jaren nog terug te vinden zijn.

De Europese Unie wil in 2030 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen met 50% hebben teruggedrongen, zoals genoemd staat in de Farm to Fork Strategy. De uitkomsten van het SPRINT onderzoek kunnen gebruikt worden in deze transitie naar minder en duurzamer gebruik van pesticiden in de landbouw. Bron: https://www.wur.nl/nl/nieuws/170-verschillende-bestrijdingsmiddelen-aangetroffen-in-milieu-dieren-en-mensen-in-nederland.htm

Biologisch is een deel van de oplossing. Ken je het rapport: "Biologische Landbouw en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen". Dit rapport bewijst dat als de wereldgemeenschap de SDG's tegen 2030 wil halen, het essentieel is dat we overschakelen op duurzamere landbouwpraktijken zoals biologisch.
Link naar het rapport: https://www.natureandmore.com/sites/www.natureandmore.com/files/documenten/nm_final_report_en_lr.pdf