20
juni
2017
|
11:04
Europe/Amsterdam

In Memoriam Ibrahim Abouleish, stichter van SEKEM

“Diep in mijn binnenste leefde een beeld: Midden in een zandwoestijn zie ik me water uit een bron scheppen. Behoedzaam plant ik bomen, kruiden en bloemen en drenk hun wortels liefdevol met het kostbare nat. Het koele bronwater lOct dieren en mensen, die er zich verkwikken en laven. Bomen bieden schaduw, het land wordt groen. Bloemen verspreiden hun geur, insecten, vogels en vlinders tonen hun overgave aan God, de Schepper, als spraken ze de eerste soera van de koran. En de mensen – die deze stille aanbidding van God gewaar zijn – tonen zorg en respect voor al het geschapene als weerspiegeling van de paradijstuin op aarde” - Ibrahim Abouleish (23 maart 1937 – 15 juni 2017)

Op donderdag 15 juni 2017 overleed op tachtigjarige leeftijd prof. dr. Ibrahim Abouleish, oprichter van het op duurzame ontwikkeling gerichte SEKEM-initiatief in Egypte. In 2003 won Abouleish de alternatieve Nobelprijs voor dit baanbrekende project in de woestijn van Egypte. De geschiedenis van Eosta en van SEKEM zijn nauw met elkaar verbonden. Eosta heeft in het verleden vaak zaken gedaan met SEKEM en Volkert Engelsman, oprichter van Eosta, was persoonlijk bevriend met Abouleish. In 2015 was Ibrahim Abouleish een van de gastprekers op het congres Celebrating Soil in Amsterdam, waar hij bezielend sprak over de vruchtbare aarde. Hij zei onder meer: “Het vruchtbaar maken van de aarde voert ons naar vruchtbare gedachten en dat is wat we voor de toekomst van deze planeet nodig hebben. Ik hoop dat alle mensen op aarde zich aansluiten bij onze duurzame beweging, met hart voor moeder aarde, opdat onze ontwikkeling als mensheid op aarde verder kan gaan. Iedereen is welkom om te zien hoe wij in Egypte duizenden hectares woestijn vruchtbaar hebben gemaakt.”

Ibrahim Abouleish: leven en werk
Na een carrière als farmacoloog in Oostenrijk, besloot de geboren Egyptenaar 40 jaar geleden terug te keren naar zijn vaderland om iets te doen aan de sociale en economische achteruitgang van zijn vaderland. In de woestijn kocht hij een stuk land, waar hij tegen alle logica in begon met het ontwikkelen van een landbouwproject dat de woestijn vruchtbaar moest maken en werkgelegenheid en opleidingskansen moest scheppen voor het grote leger werkloze en (semi-)analfabete Egyptenaren in de omgeving van Belbeis, 60 km noordoostelijk van Cairo.

Vandaag de dag biedt het project werk aan ruim 1.500 mensen en profiteren ruim 20.000 mensen van voorzieningen als het medisch centrum, opleidingen en de inzet van sociaal werkers in de dorpen rond de SEKEM-boerderij. Maar daar bleef het niet bij. Sinds 2008 zijn drie grote landbouwlocaties van in totaal 3.000 hectare in ontwikkeling in de Sinaï-woestijn, bij Bahareya in de westelijke woestijn en bij Minya in het zuiden. In 2012 opende Abouleish in Cairo de Heliopolis Universiteit voor Duurzame Ontwikkeling. In 2003 ontving hij de Right Livelyhood Award, beter bekend als de Alternatieve Nobelprijs, en trad hij toe tot de Wereldtoekomstraad. Tal van universiteiten verleenden hem eredoctoraten. In Nederland kreeg SEKEM bekendheid door de Tegenlichtdocumentaire Groen Goud 2, die de VPRO in oktober 2014 uitzond.

Abouleish was een groot kenner van de islam en wist de islam te verbinden met andere mystieke stromingen en levenswijsheid.

Presentatie autobiografie Ibrahim Abouleish, lezingen en reis

De vereniging Vrienden van SEKEM organiseert meerdere evenementen in het najaar om aandacht te besteden aan het gedachtengoed van Ibrahim Abouleish:

  • Op donderdagavond 28 september geeft Volkert Engelsman samen met Helmy Abouleish, zoon van Ibrahim Abouleish en huidige CEO van de SEKEM Holding, een lezing in het cultureel centrum Op Hodenpijl in Schipluiden. Hierbij staat de vraag centraal staat hoe de 'groene woestijn' van het Westlandse grasland en kassenlandschap nieuw leven kan worden ingeblazen.
  • Op vrijdagavond 29 september presenteert Helmy Abouleish in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam het boek 'SEKEM – Sociaal ondernemen brengt de woestijn tot leven', waarin Ibrahim Abouleish zijn levensverhaal beschrijft. Bij die gelegenheid gaat Helmy in gesprek met ecoloog en directeur van Commonland Willem Ferwerda over het herstellen van geërodeerde landbouwgrond.
  • Op zaterdagochtend 30 september spreekt Helmy Abouleish in Gent; de locatie is nog onbekend.
  • Van 10-17 november wordt voor belangstellenden een reis naar SEKEM georganiseerd. Aanmelden kan via info@sekemvrienden.nl.

Voor een indruk van SEKEM zijn op Youtube diverse filmpjes te vinden, o.a. deze.