04
september
2014
|
15:54
Europe/Amsterdam

Nature & More eert Desmond Tutu met Soilmate

Deze zomer ontving aartsbisschop Desmond Tutu, Nobelprijswinnaar en soulmate van Nelson Mandela, een "Soilmate" uit handen van de Nederlandse ondernemer Volkert Engelsman. De initiator van de internationale Save Our Soils campagne was in Zuid-Afrika in het kader van verschillende bodemprojecten, onder andere in de townships van Kaapstad. Tutu citeerde waarderend een quote van Mandela: "Each time one of us touches the soil of this land, we feel a sense of personal renewal." Aanwezig was onder meer Lilianne Ploumen, minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Bij het ontvangen van de "Soilmate", een doosje met biologische tomaten, compost en basilicumzaadjes, sprak Tutu zijn steun uit voor de campagne Save Our Soils, die is opgezet in aanloop naar het Internationale Jaar van de Bodem 2015. De campagne werd geïnitieerd door Volkert Engelsman, CEO van Nature & More, een internationale specialist in biologische groente en fruit, in samenwerking met de FAO en 60 andere organisaties. Tutu is al jaren betrokken bij het thema en is onder meer ambassadeur van Justdiggit, een van de partners van Save Our Soils.

De Save Our Soils campagne wil consumenten bewust maken van het belang van vruchtbare bodems. Bodems zijn een onderbelicht thema in de wereldpolitiek. De VN becijfert echter dat bodems verloren gaan in een tempo van 30 voetbalvelden per minuut. Dit heeft een rampzalig effect op klimaat, de voedselzekerheid, de zoetwatervoorzieningen en de biodiversiteit. In de bodem komen al deze zaken samen. De VN heeft daarom 2015 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van Bodems.

Nature & More verbetert bodems in Zuid-Afrika

De kernboodschap van Save Our Soils is dat consumenten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het bodem- en klimaatprobleem door te kiezen voor biologische landbouw. Dat begint bij bewust koopgedrag in de supermarkt. Tutu heeft in het verleden herhaaldelijk gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van consumenten. Hij zei onder meer in een toespraak over klimaatverandering: "Ik doe een beroep op gewone mensen in rijke landen om zich te gedragen als wereldburgers, niet als geïsoleerde consumenten. We moeten naar ons geweten luisteren, niet naar regeringen."

Nature & More en Save Our Soils werken samen met het Desmond Tutu Peace Centre in Kaapstad aan uitwisselingen van jonge leiders, steun aan township-projecten en het stimuleren van biologische landbouw. Nature & More fruittelers in de omgeving van Kaapstad herstellen verarmde bodems met behulp van compost. Tijdens het bezoek beloofde Engelsman hoogkwalitatieve compost en gereedschappen aan twee projecten in de arme townships Langa en Nyanga. Bovendien zal in 2015 een selectie van "jonge helden" uit het township Ocean View naar Nederland komen voor een leiderschapsuitwisseling.

Foto: Save Our Soils initiator Volkert Engelsman overhandigt een Soilmate aan aartsbisschop Desmond Tutu. Rechts van Tutu staat de zoon van Engelsman, als vertegenwoordiger van een nieuwe generatie.