18
juli
2017
|
16:03
Europe/Amsterdam

Prins Charles prijst True Cost Accounting project en waarschuwt dat voedselsysteem de mensheid ‘van het pad af’ brengt

Llandovery / Waddinxveen, 18 juli 2017 - Prins Charles heeft Eosta / Nature & More gefeliciteerd met de publicatie van een pilotproject over de verborgen kosten van groente en fruit, waarin biologische varianten werden vergeleken met gangbare alternatieven. Het rapport kijkt naar de kosten van voedselproductie die gewoonlijk buiten de boeken blijven, zoals impact op klimaat, gezondheid, waterkwaliteit en bodemerosie. Een van de opvallende bevindingen is dat biologische appels uit Argentinië 19 cent per kilo gezonder zijn dan hun gangbare evenknie.

Bij het congres Harmony in Food and Farming, dat van 9 tot 11 juli werd gehouden op Llandovery College in Wales, heeft Eosta de resultaten van haar True Cost Accounting for Food, Farming and Finance pilot gepresenteerd aan Engels publiek. De pilot bouwt voort op werk van Accounting for Sustainability (A4S), een organisatie die in 2004 is opgericht door Prins Charles. De Britse troonopvolger, die al jaren een pleitbezorger is van de biologische landbouw en True Cost Accounting, feliciteerde Volkert Engelsman, directeur van Eosta, met het resultaat.

De prins van Wales sprak bij de opening van het congres over landbouw, voeding en de economie. [link: https://www.youtube.com/watch?v=KJXmR5HTcAw&t] Hij pleitte voor de inzet van een breder waardenpalet bij het inrichten van onze economie en sprak zich uit tegen het idee dat in economie en landbouw ‘alles draait om het getal onder de streep.’ ‘Laten we zorgvuldig zijn’, zei de prins. ‘Als we doorgaan op dit pad, zou de mens zijn plek op aarde wel eens voorgoed kunnen verspelen.’ De toespraak van de Prins sloot aan op zijn eerdere uitspraken over True Cost Accounting. In december 2013 zei prins Charles op een soortgelijk congres [link: https://www.youtube.com/watch?v=685Lt_NzfZ0&t ]: ‘De economische onzichtbaarheid van de natuur is de kern van het probleem. We moeten de werkelijke kosten van de productie verwerken in onze winst- en verliesrekening, in plaats van ze af te wentelen.’

Het True Cost Accounting for Food, Farming and Finance rapport biedt een praktische aanpak voor boeren, voedingsbedrijven en financiële instellingen om de verborgen impact van moderne landbouw op mens en planeet te ‘monetariseren’, d.w.z. in geldbedragen om te zetten. Het rapport berekende de impact van bodemerosie en watervervuiling voor verschillende producten van Eosta zelf, waaronder biologische appels uit Argentinië en bio sinaasappels uit Zuid-Afrika. De resultaten werden vergeleken met resultaten voor niet-biologische producten. Het rapport bevat ook een geïntegreerde winst- en verliesrekening voor Eosta, een van de eerste die is gepubliceerd voor een MKB-bedrijf wereldwijd.

Volkert Engelsman stelt: “We hebben grote verschillen gevonden voor de impact van biologische en gangbare productie. Het rapport maakt duidelijk dat biologisch niet te duur is, maar gangbaar te goedkoop.’ Hij bood het rapport persoonlijk aan Prins Charles aan op Llwynywermod Estate, een van de biologische landgoederen van de prins, op zondag 9 juli. Prins Charles schakelde in 1985 zijn eerste landgoed om naar biologische landbouw en begon een bedrijf in biologische specialiteiten (Duchy Originals) dat tegenwoordig een omzet heeft van meer dan 200 miljoen euro per jaar.

In het verleden heeft Prins Charles gepleit voor het ontwikkelen van True Cost Accounting methoden, onder ander op een congres van de Royal Geographic Society in London, in december 2013 [link: https://www.youtube.com/watch?v=685Lt_NzfZ0&t ]: “We moeten een manier vinden om de schade die we aanrichten aan de ecosystemen van de aarde, in financiële termen te meten. De economische onzichtbaarheid van de natuur is de kern van het probleem. De waarde van levende ecosystemen wordt niet goed en consequent meegenomen in onze besluitvorming en in onze boekhoudkundige instrumenten. We moeten de werkelijke kosten verwerken in de winst- en verliesrekening, in plaats van ze af te wentelen. Anders zal de noodzaak om de groeiende wereldbevolking te voeden, op basis van een steeds zwakker ecosysteem, leiden tot conflicten en leed op een onvoorstelbare schaal.”

Het congres Harmony in Food and Farming werd georganiseerd door de Engelse Sustainable Food Trust en werd geïnspireerd door Harmony, het boek dat Prins Charles in 2010 publiceerde. In het boek pleit hij voor een betere omgang met de natuur, op basis van tijdloze spirituele en esthetische waarden. Een beter begrip van deze oeroude ‘principes van Harmonie’, aldus de prins, zal de mensheid beter toerusten om de klimatologische, ecologische en gezondheidsuitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden.

Eosta liet haar True Cost Accounting aanpak ontwikkelen door accountancy EY (voorheen Ernst & Young) en consultancy Soil & More International, met steun van Triodos Bank en Hivos. De pilot bouwde voort op eerder werk van A4S, TEEbAg, FiBL, WHO, FAO, NCC en individuele onderzoekers.