15
april
2021
|
15:05
Europe/Amsterdam

Waar een wil is, is een omweg: 25 % bio landbouw in 2030!

Honingbij  op paardenbloem

Kan de EU haar ambitie van 25% biologische landbouw in 2030 waarmaken? Alleen als duurzame en gezonde voeding wordt gestimuleerd met fiscale maatregelen en True Cost Accounting, stelt Volkert Engelsman van Eosta. En als financiële instellingen zoals Rabobank een deel van hun leningen op intensieve landbouw afschrijven, zoals EU-Commissaris Frans Timmermans onlangs betoogde. In Wageningen wordt flink gediscussieerd, maar voor Eosta is het duidelijk: biologisch wordt het nieuwe normaal.

25% bio in 2030 wordt een uitdaging, om het voorzichtig uit te drukken. In Nederland is nu slechts 4 procent van de totale landbouw biologisch. En het Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid (GLB), dat over miljarden subsidies gaat, laat voorlopig alles bij het oude.

Twee wetenschappers van Wageningen Universiteit betoogden daarom onlangs dat 25% bio in 2030 niet realistisch is. Niet omdat ze het geen goed doel vinden, maar omdat de vraag naar biologisch tekortschiet. Het verlagen van de BTW op gezonde of duurzame voeding is niet genoeg, als boeren niet beter worden beloond voor groene diensten als biodiversiteit. En dat is precies waar het nieuwe GLB helaas achterblijft.

Twee andere Wageningse onderzoekers reageerden als door een wesp gestoken: 25% biologisch moet het doel blijven. Ten eerste omdat biologische landbouw het enige duurzame systeem is waarvoor Europese wetten en een duidelijke markt bestaan. Ten tweede omdat het slim is zo’n doel op Europees niveau te stellen. En ten derde omdat de noodzaak tot verandering te groot is om niet ambitieus te zijn. Mooi gezegd, maar hoe?

Nu is de vraag: hoe gaan we naar 25%?

Volkert Engelsman, Algemeen Directeur van Eosta, droeg daar recent al suggesties voor aan, bij de Europese Commissie: fiscale maatregelen, gekoppeld aan True Cost Accounting, kunnen duurzame productie aantrekkelijker maken, om een gelijk speelveld te creëren in de markt. Denk aan lagere BTW of duurzame producten, een CO2-taks, etc. Rijksinstituut RIVM sloot zich hier onlangs bij aan, maar dan uit het oogpunt van gezondheid. 

Recent heeft EU-Commissaris Frans Timmermans een nieuwe knuppel in het hoenderhok gegooid: hij betoogt dat de financiële sector een deel van haar verlies moet nemen voor investeringen in intensieve landbouw. Specifiek noemde hij daarbij Rabobank, dé agrarische bank van Nederland. In gesprek met televisieprogramma Zembla riep Eurocommissaris Frans Timmermans onlangs de Rabobank op om af te boeken op leningen aan intensieve landbouw. Alleen op die manier kunnen boeren de omslag maken naar een meer duurzame landbouw. 

Hoe dan ook, Eosta en de biologische sector gaat zich inzetten om de ambitie waar te maken. Volgens Volkert Engelsman, directeur van Eosta, kan het niet anders. “Het oude normaal van intensieve landbouw en monocultuur past niet meer bij de wereld waarin we nu leven. Voor de Nederlandse landbouwsector is dat behoorlijk wennen, omdat we wereldkampioen waren in het oude normaal. Maar waar een wil is, is een omweg."