20
januari
2022
|
13:38
Europe/Amsterdam

“Wat betekent de EU Green Deal voor de (bio) groente- en fruitsector?”

timmermans

Afgelopen dinsdag vond in Nederland een voorlichtingsbijeenkomst van de groente- en fruitsector over de ontwikkelingen rond de Europese Green Deal, het Farm to Fork-beleid en de Biodiversiteitsstrategie. De verduurzaming van het voedselsysteem zal grote gevolgen hebben, maar staat nog in de kinderschoenen. De doelstelling van 25% bio krijgt veel steun in Europa, ondanks verzet van conventionele partijen. In Nederland wil de AGF-branche zich nu als eerste focussen op duurzame verpakkingen en minder voedselverspilling. In de zomer van 2022 verwacht men de eerste concrete wetsvoorstellen.

In de komende 9 jaren wil de Europese Commissie de Europese voedselvoorziening radicaal verduurzamen, met het oog op klimaat en biodiversiteit. Bekende doelstellingen zijn: 55% CO2-reductie in 2030, 50% reductie van pesticiden en antibiotica, 20% minder meststoffen en 25% biologische landbouw. Driekus van de Ven, EU-lobbyist namens de groente- en fruitsector, en Ruud Hoosemans, programmamanager Duurzaamheid van het GroentenFruit Huis, gaven een update.

Steun voor biologisch
Van de Ven berichtte dat er in het Europees parlement veel steun is voor de doelstelling van 25% bio in 2030. De reductiedoelstellingen voor pesticiden en kunstmest moeten nu worden vastgelegd in Nationale Strategische Plannen. Er zijn plannen om groene en laag-risico middelen sneller toe te laten. Ook wil de EU consumptie van biologische producten en omschakeling naar biologisch binnen Europa stimuleren. Allemaal goed nieuws voor de biologische sector. Er komt waarschijnlijk ook een Europees voedingslabel dat iets zegt over gezondheid (en duurzaamheidsimpact?). Mogelijk wordt dit de “Nutri-Score”, maar dat is nog onzeker. Tot nu toe zijn er nog geen harde wetten of regels. In de zomer van 2022 verwacht men de eerste concrete wetsvoorstellen.

Verzet van gangbare sector en VS
Er is ook verzet tegen de Green Deal en Farm To Fork beleid. Onderzoeksinstellingen zoals de WUR kwamen met impact assessments, die waarschuwen voor productiedalingen en prijsstijgingen. De Europese Commissie is hier kritisch op. Diederik Samsons, hoofd van het team  van Eurocommissaris Timmermans, noemde het WUR-rapport “vrij eendimensionaal” en constateerde dat het in opdracht van CropLife was geschreven, een handelsvereniging van agrochemische bedrijven.Ook de VS verzet zich tegen de Green Deal. Zij staan in hun opvattingen lijnrecht tegenover de Europese Commissie: zij denken duurzaamheid te kunnen bereiken met meer biotechnologie en laboratoriumlandbouw. De VS heeft aangekondigd in coalities tegen de duurzame doelstellingen van de Green Deal te gaan strijden.

AGF-sector focust eerst op verpakkingen en food waste
In Nederland zullen de inspanningen van de sector dit jaar gericht zijn op duurzame (en plasticvrije) verpakkingen, voorkomen van voedselverspilling, sociale duurzaamheid en True Pricing, en het maken van een actieplan biodiversiteit. Voor de aanpak van klimaatverandering kiest het GroentenFruit Huis voor de HortiFootprint, een footprintinstrument voor de tuinbouw, die een internationale standaard moet worden. In het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) spreken veel bedrijven nu samen duurzame doelstellingen af om verder te komen.

Eosta loopt voorop
Eosta heeft al tientallen jaren ervaring met meten, monitoren, managen en marketen van duurzaamheid, en gaat hier actief mee door. In SIFAV loopt Eosta voorop. De ontwikkelingen in Europa zijn een duidelijke bevestiging van Eosta’s visie.

De informatieronde werd georganiseerd door het GroentenFruit Huis, de branchevereniging van de AGF-sector in Nederland