04
juli
2017
|
14:57
Europe/Amsterdam

Appèl aan partijen: kies voor duurzame voedseltransitie

Waddinxveen/ Den Haag, 4 juli 2017 - De partijen in het nieuwe regeerakkoord moeten kiezen voor de overgang naar een volledig duurzaam voedselsysteem. Dat bepleit een groep van 45 prominente ondernemingen, onderwijsinstellingen en NGO’s in het Manifest Voedseltransitie, dat vanmiddag werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Diverse ondernemers tekenden het manifest, waaronder Volkert Engelsman van Eosta, naast DSM en Heineken. Met het manifest sluiten de opstellers aan op het Duurzaam Regeerakkoord en de Sustainable Development Goals van de VN en de klimaatdoelstelling van Parijs, waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd, zoals duurzame innovatie en het bestrijden van honger.

Volkert Engelsman, directeur van Eosta, was aanwezig bij de aanbieding van het manifest: “De wereldvoedselorganisatie FAO heeft berekend dat ons voedselsysteem nu 4,8 biljoen euro aan verborgen kosten kent, die worden afgewenteld op de belastingbetaler en de toekomst. Het beleid werkt dit in de hand. Het is nu tijd om een gelijk speelveld te creëren voor duurzame ondernemers. Bio is niet te duur, gangbaar is te goedkoop. Ik doe een dringend appel aan de politiek om een gelijk speelveld te creëren waarin proactieve bijdragen aan de Sustainable Development Goals beloond worden.”

De voorzitter van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Raymond de Roon, nam met enkele Tweede Kamerleden de petitie in ontvangst. Volkert Engelsman signaleerde dat de PVV welwillend tegenover het manifest stond: “Van D66 en GroenLinks verwacht je het, maar ik ben blij dat juist de heer De Roon van de PVV in een kort tweegesprekje bij mij aangaf dat hij ons streven naar gezond, verantwoord en eerlijk voedsel voor iedereen een goede zaak vindt.”

Het manifest bevat een “schijf van zes” met zes speerpunten: stimuleer innovatief en duurzaam ondernemerschap; investeer in klimaat en milieu; steun ondernemende boeren; werk aan gezonde voeding voor iedereen; voorkom verspilling; en faciliteer partnerschappen. De aanbieding werd gecoördineerd door AgriProFocus, een netwerkorganisatie op het gebied van landbouw en voeding.

Het manifest is hier te lezen: https://agriprofocus.com/voedselmanifest