16
januari
2017
|
15:28
Europe/Amsterdam

Maatschappelijk voordeel Krispijns wortels: €1382,- per hectare per jaar

Nature & More heeft True Cost of Food berekeningen laten uitvoeren voor biodynamische teler Krispijn van den Dries. Daaruit blijkt dat ook in Nederland de cijfers voor bio gunstiger uitvallen dan voor gangbaar. De veelkleurige wortels van Krispijn leveren met hun impact op klimaat, water en bodem een maatschappelijk voordeel op van € 1382,- (per hectare per jaar) vergeleken met gangbare wortels. Vooral bij de impact op de bodem is het verschil tussen bio en gangbaar groot.

De voedselproductie kent allerlei verborgen kosten, zoals kosten voor de zuivering van grondwater dat met landbouwpesticiden is vervuild. Deze “externe kosten” worden niet door de keten betaald en komen dan ook niet in de prijs van het product tot uitdrukking, zodat de consumentenprijs kunstmatig laag blijft. De rekening komt uiteindelijk bij de overheid terecht, en zodoende bij de belastingbetaler, die dacht dat hij voordelig uit was. Bijvoorbeeld via de waterschapsbelasting.

Dankzij cijfers van de wereldvoedselorganisatie FAO kunnen de verborgen kosten nu worden uitgerekend, als je de voetafdrukken van de productie kent. Nature & More, de internationale distributeur van biologische groente en fruit, is begonnen de bedragen voor haar telers te berekenen en openbaar te maken. Na verschillende importvruchten zijn nu de oer-Hollandse penen van Krispijn van den Dries uit Ens doorgerekend.

De assessments zijn uitgevoerd door Soil & More International. Hieruit blijkt dat de wortels van Krispijn ten opzichte van gangbare wortels een maatschappelijk voordeel bieden van € 125 euro voor klimaat, € 108 voor water en € 1.149 voor de bodem, per hectare per jaar. Het voordeel voor biodiversiteit, gezondheid en sociale impact is daarin nog niet meegenomen. Ook per kilo vallen de verschillen positief uit.

Krispijn snapt wel waarom hij goed scoort: “Wij springen heel voorzichtig met de bodem om. Ten eerste hebben we voor wortels een heel ruime vruchtwisseling van 12 jaar, daarnaast gebruiken we veel compost die we zelf maken. We doen aan minimale grondbewerking, dat betekent dat we niet of heel ondiep ploegen, maximaal tien à vijftien centimeter. Zo blijft het bodemleven intact. En we hebben een rijpadensysteem om compactie van de grond te voorkomen.”

De jonge bio-teler voegt toe: “Ik wilde de True Cost of Food laten uitrekenen om te laten zien welke kosten wij als biologische boeren de maatschappij besparen. Het is belangrijk dat er een gelijk speelveld gecreëerd wordt voor duurzame producenten, daar is nu geen sprake van.”

Nature & More is het "trace & tell" merk voor biologische groente en fruit van distributeur Eosta, Europa's marktleider in verse groente en fruit, gevestigd in Waddinxveen. Meer informatie over Krispijn: code 444 op www.natureandmore.com en www.bioromeo.nl.