14
mei
2020
|
16:05
Europe/Amsterdam

Mango-meerprijs voor een Leefbaar Loon in Burkina Faso: 10 cent

Eosta heeft als eerste MKB-bedrijf in de groente- en fruitsector ter wereld een Leefbaar Loon-analyse gemaakt voor een toeleverancier. Het gaat om de loonkloof tot een Leefbaar Loon voor de werknemers van mangoleverancier Fruiteq in Burkina Faso. Uit de analyse blijkt dat een meerprijs van 10 cent per kilo mango’s in theorie genoeg is om de loonkloof voor deze medewerkers te dichten. Samen met klanten en consumenten gaat Eosta dit nu in gang zetten.

Een Leefbaar Loon is een loon waarmee niet alleen de kosten voor voeding, onderdak en kleding van een gezin gedekt kunnen worden, maar ook onderwijs, gezondheidszorg en een reserve voor onvoorziene omstandigheden. Er bestaan natuurlijk verschillende sociale keurmerken die toezien op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, maar er bestaat in de praktijk nog geen keurmerk dat een Leefbaar Loon waarborgt. Men controleert wel of werknemers minimumloon krijgen, maar dat ligt in arme landen steevast onder een Leefbaar Loon.

NGO’s doen veel onderzoek naar Leefbare Lonen, maar in de economische praktijk wordt er niet of nauwelijks mee gewerkt. Volkert Engelsman, CEO van Eosta, legt uit waarom dat zo is: “Bedrijven die meer loon betalen dan de markt, concurreren zichzelf weg in ons huidig economisch bestel. De economie is zo ingericht, dat juist het externaliseren van kosten beloond wordt, terwijl sociale en economische duurzaamheid wordt afgestraft in de boekhouding en dus ook door de financiële markt.”

Hij vervolgt: “Wij nemen daar bij Eosta natuurlijk geen genoegen mee. In onze True Cost of Food campagne werken we er sinds 2017 aan om dit te veranderen. Eerlijkheid, ecologie, gezondheid en zorgzaamheid zijn die vier basisprincipes van de biologische landbouw. We willen via onze handel een positieve impact hebben op de gezondheid en levenskwaliteit van mensen, zowel hier als daar. Door de kloof tot Living Wages inzichtelijk te maken, bieden we klanten en consumenten een bewuste keuze.”

Kwaliteitsmanager Gert-Jan Lieffering, die het Leefbaar Loon-project in Burkina Faso leidt, vertelt hoe het in praktijk verder gaat: “Mango’s zijn het eerste product waarvoor we de Leefbaar Loon-kloof in kaart hebben gebracht. We bieden onze klanten vanaf 14 mei gelegenheid om Living Wage-inclusieve mango’s te kopen voor een premie van 10 cent per kilo. Aan het eind van het seizoen zal de ingezamelde premie ingezet worden bij Fruiteq om structurele loonsverhoging voor de arbeiders te bewerkstelligen. Na de mango’s gaan we verder met ananassen.”

Leefbare Lonen zijn van groot belang voor een duurzame toekomst. Engelsman legt uit: “Wanneer we er niet in slagen om in ontwikkelingslanden naar Leefbare Lonen toe te werken, groeit de welvaartskloof. Via migratiegolven of sociale onrust komen die kosten op den duur vanzelf weer bij ons terecht, want we leven in een global village. Tot nu toe is dit soort sociaal kapitaal onderbelicht in True Cost Accounting. Leefbaar Loon biedt ons een nieuw handvat om hier grip op te krijgen.”

Op 14 mei lanceert Eosta onder het merk Nature & More een nieuwe website over Leefbaar Loon: www.livingwage.eu. Het complete rapport van het Leefbaar Loon onderzoek bij Fruiteq SARL kan hier worden gedownload.