12
oktober
2017
|
17:13
Europe/Amsterdam

Volkert Engelsman nr. 1 in Trouw Duurzame Top-100

Waddinxveen, 11 oktober 2017 - Volkert Engelsman, oprichter en directeur van Eosta, is gisteren gekozen tot aanvoerder van de Trouw Duurzame Top-100 2017. Engelsman kreeg de toppositie toebedeeld omdat hij zich in het afgelopen jaar internationaal manifesteerde als koploper en gangmaker op het gebied van True Cost Accounting, het zichtbaar maken van de verborgen kosten in de economie. Onder het merk Nature & More is Engelsman al jaren aanjager van transparantie en duurzaamheid in de voedselketen, middels campagnes als Save Our Soils en innovaties als Natural Branding.

Volkert Engelsman reageert op de bekendmaking: "Deze eer deel ik graag met al onze True Cost pilot partners: de FAO, WHO, TEEBAgFood, Natural Capital Coalition, Triodos Bank, IFOAM, EY en Soil & More. Zeker zo belangrijk zijn alle biologische boeren en telers, de leveranciers van Eosta, die recht hebben op een beter verdienmodel voor hun continue bijdragen aan bodemvruchtbaarheid, CO2-opslag in de bodem, klimaatbestendige landbouw, schoon water, waterbergend vermogen van de bodem, behoud van biodiversiteit, sociale meerwaarde en gezondheidsmeerwaarde. Daarnaast zijn we ook veel dank verschuldigd aan al onze klanten die deze meerwaarde erkennen. En natuurlijk deel ik deze toekenning met alle collega's van Eosta. We kunnen dit alleen samen."

Nieuwe coalities nodig met financiële wereld

Engelsman vervolgt: "Het is nu tijd voor de duurzame beweging om creatieve coalities te vormen, ook met niet voor de hand liggende partijen. De oude beweging is niet meer de exclusieve eigenaar van de discussie; er is een nauwere alliantie met financiële instellingen zoals banken, accountancybedrijven en institutionele beleggers nodig. Het probleem is dat de grote kapitaalstromen nog steeds worden gedreven door een achterhaalde winstdefinitie, waar de aarde aan kapot gaat. Als we daar niets aan doen, dragen we water naar de zee. We moeten naar een nieuwe winstdefinitie, die menselijke en ecologische waarden meerekent. Die drijfveer van winst als succescriterium is prima, maar dan moet je wel correct rekenen en niet de kluit belazeren door de kosten van maatschappelijke schade afwentelen op burgers en op toekomstige generaties."

True Cost Accounting for Food, Farming and Finance

Eosta (met consumentenmerk Nature & More) publiceerde afgelopen jaar in juni een rapport over True Cost Accounting waarin het bedrijf de impact van zijn groente- en fruitbusiness op natuurlijk kapitaal (de planeet) en sociaal kapitaal (mensen) becijferde in euro’s. Hiermee werd Eosta een van de eerste bedrijven wereldwijd dat dergelijke berekeningen openbaar maakte. In het rapport wordt niet alleen gekeken naar de impact op people & planet per kilo product, maar worden de cijfers ook geconsolideerd voor de gehele onderneming. Op deze manier ontwikkelde Eosta een dashboard voor investeerders waarmee zij hun impact op financieel, natuurlijk en sociaal kapitaal in beeld kunnen brengen. Het rapport werd aangeboden aan Peter Bakker, directeur van de World Business Council for Sustainable Development en aan Prins Charles in Wales.

Internationale invloed

Engelsman betoont zich sinds 2016 een onvermoeibaar pleitbezorger van True Cost Accounting als middel tot duurzaamheid en transparantie. Hij en zijn medewerkers beperkten zich niet alleen tot denktanks en lezingen in Nederland, Frankfurt, Stockholm, Washington en Rome… maar Eosta bracht de cijfers ook naar de winkelvloer in heel Europa, door de maatschappelijke kosten bij biologische appels, peren, ananassen en andere vruchten te vermelden, waarbij een vergelijking met gangbare producten werd gemaakt. Conclusie: biologisch is niet te duur, gangbaar is te goedkoop.

Internationale persaandacht

True Cost Accounting is niet de enige innovatie waarmee Eosta in de afgelopen jaren opviel. Eosta kreeg in 2017 internationale persaandacht voor haar Natural Branding techniek, het merken van biologische groente en fruit met laserlicht, waarmee inmiddels 1,4 miljoen plasticverpakkingen zijn bespaard. De activiteiten van Eosta leverden het bedrijf tv-reportages op in Duitsland, Nederland en België, en artikelen in kranten als The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Spiegel, Stern, tot aan viral video’s in Taiwan.

Nature & More en de Duurzaamheidsbloem

Eosta werd in 1990 opgericht door Volkert Engelsman, die zijn eerste internationale handelservaring opdeed bij Cargill. Na zeven jaar bij Cargill gooide hij het roer om. Vanaf de oprichting van Eosta was de doelstelling van Engelsman om de duurzame inspanningen van biologische telers inzichtelijk te maken en te verwaarden; hiertoe werd het transparantiesysteem Nature & More en het bijbehorende duurzaamheidsmodel, de Duurzaamheidsbloem, ontwikkeld.

Duurzame campagnes en projecten

Ondertussen bleef Eosta innoveren. In 2005 presenteerde Eosta een complete duurzame verpakkingslijn, in 2009 bracht het bedrijf klimaatneutraal biologische groente en fruit op de markt, en in 2012 deelde Eosta 400.000 zakjes bloemzaad uit om aandacht te vragen voor de bijensterfte. Van 2013 tot 2015 leidde Eosta de internationale campagne Save Our Soils, die gesteund werd door mensen als de Dalai Lama en Julia Roberts. Daarnaast zijn er talloze projecten zoals experimenten met zaadvaste rassen, pro-actieve gezondheidszorg ("Health Wonders") en sociale projecten met telers onder de noemer "1 Cent for the Future".

Eosta – met Nature & More als leidend merk – werd in 1990 opgericht en groeide in 27 jaar tijd uit tot een leidende distributeur van biologische groente en fruit, met leveranciers in zes continenten en afzet in heel Europa, de VS en Hongkong. Vanuit de kernwaarden – verantwoord, samen, authentiek – wil Eosta wil een bijdrage leveren aan gezonde voeding, een beter milieu en sociale verantwoordelijkheid. WWW.NATUREANDMORE.COM