14
december
2023
|
16:50
Europe/Amsterdam

Hoe stichting Genethica bijdraagt aan duurzame productie en consumptie

pesticides (1)

 

Afgelopen week hebben we weer een inspirerende lunchbijeenkomst gehad bij Eosta, over gentechnologie. Diederick Sprangers is directeur van Stichting Genethica. Hij is biochemicus en expert op het gebied van gentechnologie. Stichting Genethica wil bijdragen aan een duurzame productie en consumptie van voedsel, kleding en andere consumentenproducten. De focus ligt op het gebruik van gentechnologie in deze producten. Stichting Genethica wil helder denken over dit onderwerp bevorderen bij maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden, oftewel 'gezond verstand'. Duidelijke uitleg over biochemische zaken die het dagelijks leven van mensen beïnvloeden.

Veel mensen weten inmiddels dat genetisch gemodificeerde soja, maïs en andere planten worden gebruikt in ons voedsel. Veel mensen zetten grote vraagtekens bij de motieven hiervoor en de gevolgen. Voedselproducenten zijn terughoudend om te onthullen dat ze gentechnologie gebruiken in ons voedsel: het is vooral in die producten die niet vallen onder de verplichting om consumenten te informeren over gentechnologie door middel van etikettering. De Europese Commissie en de Nederlandse overheid geven prioriteit aan de "kenniseconomie" boven duurzame voedselproductie. Dat is de reden dat ze een toegeeflijk beleid voeren ten aanzien van gentech-voedsel. Want dat de criteria voor toelating hier zo streng zouden zijn, is maar zeer ten dele waar.

Diederick heeft het gehad over zal het hebben over de verschillen en overeenkomsten tussen de oude en nieuwe GM (genetische modificatie) technieken, de risico's van de nieuwe, en natuurlijk het recente EU-voorstel voor deregulering. Alles met het oog op biologisch, voeding, gezondheid en landbouw.

Meer informatie, klik hier click here