05
januari
2023
|
09:55
Europe/Amsterdam

Aktieplan Biologisch

Knipsel


Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft onlangs het actieplan "Groei van biologische productie en consumptie" aan de Tweede Kamer aangeboden, met daarin de ambitie van 15% biologisch landbouwareaal in 2030. De groei van biologisch is onderdeel van een versnelling naar een meer duurzame voedselproductie.  

De biologische landbouw in Nederland kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Met dit actieplan legt de Rijksoverheid de ambitie vast om de biologische productie en consumptie fors te laten groeien. De acties zijn een uitgangspunt om samen met ketenpartijen aan de slag te gaan.  

Dit is een voorwaarde en daarom is dit actieplan opgebouwd langs drie doelen: 

1. Meer biologische consumptie en een grotere afzetmarkt  
2. Meer biologische productie  
3. Meer kennis en innovatie  

Het actieplan is een uitwerking van de Europese Green Deal, die streeft naar gemiddeld 25% biologisch landbouwareaal in 2030. Link naar het actieplan: https://lnkd.in/eDYNXaUe  

Ook Eosta is erg enthousiast over deze ontwikkeling en lancering van het actieplan. We kijken ernaar uit om samen de doelen in het actieplan te bereiken.  

Biologisch is onderdeel van de oplossing!