16
juni
2022
|
16:00
Europe/Amsterdam

Woestijnvorming Tegengaan met Biologische Bodems

2022 FB, LinkedIn (Horizontal) (6)

 

Onze biologische mango's besparen 220 gram grond per stuk, dit is de hoeveelheid grond die is gered van erosie en uitspoeling.

Het aantal en de duur van droogtes is sinds 2000 met 29% toegenomen, met meer dan 2,3 miljard mensen die te maken hebben met waterstress, is dit al een enorm probleem (Bron: VN).

Woestijnvorming is de degradatie van land en een gevolg van bodemerosie, hoofdzakelijk veroorzaakt door menselijke activiteiten en klimaatschommelingen (ontbossing, overbegrazing en slechte irrigatiepraktijken, enz.).

De bodem is het fundament van ons voedselsysteem en moet dus worden verzorgd. Bodemvoordelen ontstaan wanneer landbouwers in hun bodem investeren met behulp van compost of diepwortelende groene gewassen; zij verbeteren de bodem en maken de bodem minder gevoelig voor erosie. Gezonde biologische bodems verhogen de natuurlijke weerstand van het gewas tegen ziekten en plagen. Gezonde biologische bodems hebben ook een beter waterbergend vermogen door de betere structuur en het hogere gehalte aan organische stof. 

Lees hier meer over de positieve impact van onze biologische groenten en fruit.